Sprawozdanie z konsultacji  Rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok .

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt  „Rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

 • Podstawa prawna konsultacji:
 • 5a ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571);
 • Uchwała XXXIII/297/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010 r. w  sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 • Zarządzenie nr 43/2023 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 02 października
  2023 r. w sprawie: Ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego  programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 • Cel konsultacji

  Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu „Rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z  organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2024” i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu. Opinie i propozycje zgłaszane w ramach konsultacji pozwalaja na opracowanie Programu, który uwzględni  zarówno potrzeby organizacji, jak i samorządu.

 • Termin i formy konsultacji

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z  organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2024” zostały przeprowadzone w okresie
od 10 października do 17 października 2023 r.

Konsultacje zostały ogłoszone w dniu 02.10.2023 r.  w serwisach internetowych: tj. na stronie Urzędu Miasta Jordanowa, Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w systemie konsultacji społecznych pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl,

Projekt programu współpracy wraz z załącznikiem oraz formularz konsultacji  był dostępny od 10.10.2023 r. do 17.10.2023 r. na stronie internetowej urzędu Miasta Jordanowa https://jordanow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, w systemie konsultacji społecznych pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jordanowa, oraz w pok. nr 7.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego miały możliwość zgłaszania uwag i opinii do projektu konsultowanego Programu w  następujących formach:

 • elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w systemie konsultacji społecznych pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl,
 • pisemnie na adres: Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów;
 • osobiście poprzez dziennik podawczy Urzędu Miast Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów;
 • podczas spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych działającymi na rzecz mieszkańców Miasta Jordanowa, które odbyło się w dniu
  12 października 2023 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Jordanowa
 • Uwagi i opinie zgłaszane w ramach konsultacji

Podczas konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do projektu „Rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z  organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2024.”

Podczas spotkania konsultacyjnego przedstawiciele organizacji pozarządowych omówili priorytetowe zadania swoich organizacji na 2024 rok.

Podsumowanie przebiegu konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa oraz w systemie konsultacji społecznych: https://konsultacje.jordanow.pl

 Projekt uchwały przekazano pod obrady Rady Miasta Jordanowa celem jego uchwalenia.

Jordanów, dn. 18.10.2023 r.