Inwestycje przy udziale środków unijnych

Funkcjonowanie Ekodoradcy w gminie Miasto Jordanów z dofinansowaniem unijnym

Projekt pt.: „Ekodoradca” miasta Jordanowa, został wybrany do dofinansowania w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działania: Wdrażanie Programu ochrony powietrza, przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość dofinansowania: 499 963,88 PLN

Wydatki ogółem: 588 192,82 PLN

 

pasek

 

 

 

 

 

logotypy ue

Nazwa Projektu: Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 10 666 757,59 zł

Kwota dofinansowania: 6 432 510,36 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Więcej o: Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich

logotypy ue

Nazwa Projektu: Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 26 816 693,93 zł,

Kwota dofinansowania: 17 685 404,81 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Więcej o: Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów

logotypy ue

Nazwa Projektu: Niskoemisyjny transport miejski w subregionie podhalańskim poprzez budowę ścieżek i infrastruktury rowerowej Jordanowa

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 1 712 184,83 zł

Kwota dofinansowania: dofinansowanie: 1 367 250,14 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienie oznakowania tras B,C, D oraz przebiegu trasy A.

Więcej o: Niskoemisyjny transport miejski w subregionie podhalańskim poprzez budowę ścieżek i infrastruktury rowerowej Jordanowa

logotypy ue

Nazwa Projektu: Odbudowa drogi gminnej nr 5547/3 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania pod nazwą „Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 w km 0+469 – 0+764,21 w zamian za stabilizację osuwiska w rejonie działki 5547/3”

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 1 389 123,15 zł,

Kwota dofinansowania: 1 115 993,23 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W roku bieżącym zakończono realizacje projektu.

Więcej o: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 w km 0+469 – 0+764,21 w zamian za stabilizację osuwiska w rejonie działki 5547/3

logotypy ue

Nazwa Projektu: E-Jordanów - wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 940 340,00 zł,

Kwota dofinansowania: 649 905,00 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W 2018 roku zakończono realizacje projektu.

Więcej o: E-Jordanów - wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów

logotypy ue

Nazwa Projektu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie Miasta Jordanowa i Gminy Jordanów”

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 427 681,76 zł,

Kwota dofinansowania: 419 999,86 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W 2019 roku planowane zakończenie realizacji projektu.

Więcej o: Obniżenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie Miasta Jordanowa i Gminy Jordanów

logotyp ue cyfrowe

Nazwa Projektu: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 59 975,11 zł

Kwota dofinansowania: 59 975,11 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Więcej o: Zdalna Szkoła

logotyp ue cyfrowe

Nazwa Projektu: Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Ogólna kwota wydatków w projekcie:54 960,67zł

Kwota dofinansowania: 54 960,67 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Więcej o: Zdalna Szkoła+

logotypy ue

Nazwa Projektu: Remont pomieszczeń sanitarnych, warsztatowych oraz magazynu sprzętu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 45 298,00 zł

Kwota dofinansowania: 21 500,00 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Więcej o: Remont pomieszczeń sanitarnych, warsztatowych oraz magazynu sprzętu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie

logotypy ue

Nazwa Projektu: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 472 108,96 zł,

Kwota dofinansowania: 253 841,83 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Więcej o: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów