Zarządzenie nr 61/2023: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w załączniku