Zarządzenie nr 2/2024 z dnia 04.01.2024  r. w sprawie: ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zadań publicznych ​ Miasta Jordanowa w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024 r.

 

Załączniki