Ogłoszenia i komunikaty

Dnia 13 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XXXIX Sesja Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad sesji:
  
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 5. Informacja Komendanta Komisariatu Policji na temat „Analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie działania Komisariatu Policji w Jordanowie za okres 2022 roku”.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej
na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jordanowa w 2023 roku”
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 06.02.2023 r.


Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Jordanowie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej zapraszają na 
"Jordanowskie Spotkanie z historią": Tomasz Jamróz-Piłsudski - potomek Józefa Piłsudskiego
- w dniu 17 lutego 2023r. godz. 16:00, Sala Widowiskowa CKiBM
Plakat CKiBM 17 02 2023

Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Jordanowie
oraz Teatrzyk Blaszany Bębenek
zapraszają na przedstawienie pt. "Smerfuj bezpiecznie"
 - w dniu 10.02.2023 godz. 16:00.
Sala Widowiskowa CKiBM ul. Rynek 2 
Darmowe bilety dostępne w biurze CKiBM, ul. Rynek 2


 received 6289501

Ferie Zimowe w Centrum Kultury i Bibliotece Miejskiej w Jordanowie
 Zapisy i informacje w biurze CKiBM lub pod numerem tel: 18 2675156received 513285654267969

Dnia 7 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00
w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10
odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2023 roku”.
  5. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  31.01.2023 r.

Podkategorie