AGP.6845.2.2024                                                                                                                Jordanów, dnia: 11.04.2024 r.

Burmistrz Miasta Jordanowa

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

 

na wydzierżawienie części zabudowanej nieruchomości gruntowej nr ewid. 5842/10 objętej KW KR1B/00023495/4 o powierzchni 130,27 m2.

Informacje do pobrania w załącznikach.