Jordanów, 28.09.2022 r.

Uczestnicy

zapytania ofertowego nr IRG.271.2.15.2022 z dnia 19.09.2022 r.
pn. Wykonanie masztu do flag na działce ewid. nr 5875/1 położonej w Jordanowie

Zadanie finansowane jest w ramach projektu „Pod biało – czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Uprzejmie informuję, iż na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 19.09.2022 r. pn. Wykonanie masztu do flag na działce ewid. nr 5875/1 położonej
w Jordanowie, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

Zakład Kamieniarski Stanisław Teper , 34-240 Jordanów, ul. Kolejowa 116

Ponadto w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła następująca oferta:

  1. FUH KG-PARTNERS Karolina Szambelan, 33-322 Korzenna, Korzenna 40

Dziękuje za udział w postępowaniu,

                                                                                              Burmistrz Miasta Jordanowa

                                                                                                   Andrzej Malczewski