Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.01.2024

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Remont drogi gminnej Jordanów – ul. Komunalna do TAPI 471007K położonej na działkach nr ewid. 5306/1, 2014/2, 2015/4, 2015/6, 5711 w miejscowości Jordanów w km 0+465 – 0+900”

 

Informacje do pobrania w załączniku:

Pobierz wszystkie załączniki