Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych 

edycja druga

Remont kładki dla pieszych w ciągu ulicy Kolejowej na rzece Skawie w miejscowości Jordanów

 

W ramach programu realizowanego z rządowego funduszu "Polski Ład", przeprowadzony zostanie remont kładki dla pieszych, znajdującej się w ciągu ulicy Kolejowej.

Kładka dla pieszych pełni ważną rolę w życiu społeczności lokalnej. Jest to strategiczne połączenie pomiędzy ulicą Kolejową a Przemysłową, umożliwiające bezpieczne i wygodne przemieszczanie się pieszych nad rzeką Skawą. Przed remontem kładka była w złym stanie technicznym, zniszczona i nie spełniała współczesnych standardów bezpieczeństwa. Dlatego też modernizacja tej infrastruktury była nieodzowna. Dzięki funduszom przekazanym w ramach programu "Polski Ład", miasto Jordanów mogło przystąpić do realizacji remontu kładki dla pieszych. Cały proces modernizacji był przeprowadzony z dbałością o najwyższe standardy techniczne i estetyczne.

Pierwszym etapem prac było przeprowadzenie dokładnej analizy stanu istniejącej kładki. Ekspertyzy wykazały, że konstrukcja wymaga gruntownego odnowienia. Teraz przystąpiono do prac remontowych, które obejmują m.in. wymianę zużytych elementów, naprawę uszkodzeń oraz dodatkowo malowanie kładki na nowo, co znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych korzystających z tej infrastruktury.

Nowa kładka dla pieszych będzie teraz nie tylko bezpieczna i funkcjonalna, ale również estetycznie atrakcyjna w połączeniu z pozostałymi inwestycjami w tej okolicy.

Realizacja remontu kładki dla pieszych w miejscowości Jordanów to kolejny przykład skutecznego wykorzystania funduszy przez miasto Jordanów z rządowego programu "Polski Ład". Inwestycje takie przyczyniają się nie tylko do poprawy infrastruktury, ale także do wzrostu jakości życia mieszkańców i atrakcyjności turystycznej regionu. Dzięki nowej kładce piesi mogą bezpiecznie i komfortowo przechodzić z jednej strony miasta na drugą, ciesząc się pięknem okolicznej przyrody.

         

Realizacja inwestycji