Rządowy Fundusz Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych 

edycja druga

Remont drogi gminnej przy ul. Słowackiego w miejscowości Jordanów  

 

 

Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych 

program odbudowy zabytków „Polski Ład dla kultury”

 

Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych 

edycja druga

Remont kładki dla pieszych w ciągu ulicy Kolejowej na rzece Skawie w miejscowości Jordanów

 

 

Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych 

edycja druga

Remont drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w miejscowości Jordanów  

 

Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych 

edycja druga

Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 440525K przy ulicy Generała Maczka-boczna "Pętla Targowica"