Niskoemisyjny transport miejski w subregionie podhalańskim poprzez budowę ścieżek i infrastruktury rowerowej Jordanowa

logotypy ue

Nazwa Projektu: Niskoemisyjny transport miejski w subregionie podhalańskim poprzez budowę ścieżek i infrastruktury rowerowej Jordanowa

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 1 712 184,83 zł

Kwota dofinansowania: dofinansowanie: 1 367 250,14 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienie oznakowania tras B,C, D oraz przebiegu trasy A.

Logo ratusz

dotyczące zadania pn. „Niskoemisyjny transport miejski w subregionie podhalańskim poprzez budowę ścieżek i infrastruktury rowerowej Jordanowa”

logotypy ue

Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR w ramach RPO WM.

Wartość projektu 1 712 184,83 zł wartość dofinansowania 1 367 250,14 zł.