PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI NA TERENIE

MIASTA JORDANOWA W 2024 R.

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2024 roku” Burmistrz Miasta Jordanowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art.11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1580) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Program opieki nad zwierzętami”.

W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Miasta Jordanowa oraz inne podmioty, o których mowa w art.11 a ustawy o ochronie zwierząt.

przedmiot projektu:

 „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2024 roku”.

termin przeprowadzenia konsultacji:

21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej (BIP) Urzędu Miasta Jordanowa. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania .

forma konsultacji:

pisemne wyrażenie opinii należy przekazać wg załączonego formularza na adres Urzędu Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów Referat Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt programu jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa w zakładce „Konsultacje projektów” przez system konsultacji społecznych dostępny pod adresem: https://konsultacje.jordanow.pl

 

Załaczniki:
konsultacje_program_2024

Zarządzenie Burmistrza 4/2024

Projekt opieki nad zwierzetami