Konsultacje społeczne

Raport z konsultacji społecznych realizowanych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Miasta Jordanowa do roku 2030

Do pobrania w załączniku

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI NA TERENIE

MIASTA JORDANOWA W 2024 R.

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2024 roku” Burmistrz Miasta Jordanowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art.11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1580) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Program opieki nad zwierzętami”.

W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Miasta Jordanowa oraz inne podmioty, o których mowa w art.11 a ustawy o ochronie zwierząt.

przedmiot projektu:

 „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2024 roku”.

termin przeprowadzenia konsultacji:

21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej (BIP) Urzędu Miasta Jordanowa. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania .

forma konsultacji:

pisemne wyrażenie opinii należy przekazać wg załączonego formularza na adres Urzędu Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów Referat Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt programu jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa w zakładce „Konsultacje projektów” przez system konsultacji społecznych dostępny pod adresem: https://konsultacje.jordanow.pl

 

Załaczniki:
konsultacje_program_2024

Zarządzenie Burmistrza 4/2024

Projekt opieki nad zwierzetami

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji  projektu Uchwały Rady Miasta Jordanowa w sprawie zmiany nazwy ulicy w Jordanowie.

   

    Burmistrz Miasta Jordanowa na podstawie uchwały Nr XV/126/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jordanowa oraz Zarządzenia nr 58/2023 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 05 grudnia 2023 r. ogłasza rozpoczęcie konsultacji  Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jordanowie.

 Informuje,

o rozpoczęciu z dniem 2 stycznia 2024 r. konsultacji społecznych dot. projektu Uchwały Rady Miasta, które potrwają do dnia 18 stycznia 2024 roku.

Uwagi, opinie do dokumentu należy składać w formie:

  • ustnej podczas spotkania konsultacyjnego  adresowanego do określonej grupy  mieszkańców, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2024 r. o godz. 13:00w Urzędzie Miasta Jordanowa

Projekt Uchwały,  szczegółowe informacje na temat spotkania konsultacyjnego zamieszczone zostaną 2 stycznia 2024r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa www.jordanow.pl oraz będą dostępne od w/w terminu w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, pok. 4A.

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez obecność na spotkaniu konsultacyjnym.

Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, opublikowany w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

 

 

                                                                                                                                     Burmistrz Miasta Jordanowa

                                                                                                                                                Andrzej Malczewski