W związku z rozpoczętymi pracami drogowymi na ulicy Słowackiego

od dnia  26 lipca 2023r.(środa)w godzinach 700-1700  do odwołania

mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.

Prosimy o nie pozostawianie  pojazdów w obrębie pasa drogowego.

Pozostawiane pojazdy będą odholowane na koszt właściciela.

informacja slowackiego