Informacja dla mieszkańców Miasta Jordanowa w zakresie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego (węgla)

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) Miasto Jordanów informuje, że spółka NIWA s.j. Stanisław Głuc, 34-234 Osielec 777 prowadzi sprzedaż paliwa stałego (węgla) w ramach zakupu preferencyjnego dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Miasta Jordanowa, realizowanego w oparciu o wyżej powołaną ustawę.

Do ceny paliwa, zgodnie z art. 4 ust. 9 ww. ustawy, nie będą doliczane żadne dodatkowe koszty i opłaty, za wyjątkiem kosztów transportu paliwa stałego z miejsca jego składowania do gospodarstwa domowego, w przypadku skorzystania z usługi transportu oferowanej przez ww. sprzedawcę.

Informujemy,  że zgodnie z ww. ustawą, do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 i 1967).

Zakup węgla na ww. warunkach możliwy jest po przedstawieniu zaświadczenia, do którego pozyskania konieczne jest złożenie wniosku. W przypadku osób zamieszkałych na terenie Miasta Jordanowa, wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w Urzędzie Miasta Jordanowa na dzienniku podawczym (sekretariat) w dniach roboczych w godzinach pracy Urzędu. Gotowy do wypełnienia formularz wniosku mogą Państwo pobrać ze strony www.jordanow.pl lub w sekretariacie Urzędu. Wnioski o wydanie zaświadczenia przyjmowane są do dnia 15 kwietnia 2023 r. Zaświadczenia wydawane są w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat.

 

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

załączniki