Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r w Jordanowie

     

 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r w Jordanowie otrzymała wsparcie na realizację  projektu pn.: „laboratoria Przyszłości”.

         Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

        Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

       W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 147 600 złotych na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

      Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

laboratoria przyszłości

Szkoła realizując projekt zakupiła następujące wyposażenie:

  • Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie - 24 sztuki do 2 pracowni (w tym zakup umeblowania - stoliki, krzesła, szafki, biurka)
  • Drukarka Banach 3D School i Długopisy Banach 3D (zestaw 6szt) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem edukacyjnym
  • Aparaty fotograficzne z funkcją kamery przenośnej z akcesoriami do realizacji nagrań - gimbale, mikroporty, mikrofony kierunkowe, oświetlenie do realizacji nagrań, statywy
  • Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami - LEGO® Education SPIKE™ Prime - 6 sztuk
  • Stację lutowniczą z gorącym powietrzem oraz mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami

Przebieg zajęć i warsztatów można obserwować tutaj: Szkoła Podstawowa - laboratoria przyszłości