Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3:

 „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3

 logotypy 003

 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r w Jordanowie otrzymała wsparcie na realizację zajęć w ramach zadania grantowego 

   W ramach otrzymanego wsparcia będą prowadzone następujące zajęcia: zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki, koła zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych i języka niemieckiego, zajęcia z zakresu innowacyjności z języka angielskiego i języka niemieckiego oraz zajęcia terenowe z przedmiotów przyrodniczych. Prowadzone zajęcia mają na celu uzupełnienie u uczniów braków edukacyjnych wynikających z prowadzenia nauki w formie zdalnej w czasie pandemii Covid-19, a także rozwijanie zainteresowań z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

 

tablica3