Informacja

o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora  Miejskiego Przedszkola w Jordanowie

 

Burmistrz Miasta Jordanowa informuje, że w dniu 21.03.2024r. komisja konkursowa powołana na podstawie przepisów art. 63 ust.14

    w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 900 z późn. zm.) wyłoniła kandydata na stanowisko

dyrektora Miejskiego Przedszkola w Jordanowie

w osobie Pani Danuty Pindel zamieszkałej w Jordanowie.

 

Załącznik: Informacja Konkurs MP