logo projektu

Jordanów, dnia 13.07.2018 r.

IRG.271.1.5.2018

                                                                                                     

MIASTO JORDANÓW

Rynek 1

34-240  Jordanów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu na:Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie wraz z wyposażeniem z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.” odbyło się w dniu 13.07.2018 r. o godz. 12:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 7 718 000,00 brutto,

Nr oferty

Firma  (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Cena oferty

 

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia (z wyłączeniem wyposażenia wnętrz)

Końcowy termin wykonania przedmiotu zamówienia(nie dotyczy wykonania robót budowlanych obejmujących elewację oraz dach zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie)

 

Warunki płatności

1.

UNI-BUD JACEK SMOLEŃ

Ul. Słomczyńskiego 2/35

31-234 Kraków

7 699 800,00 zł

120 miesięcy

600 dni kalendarzowych

30 dni