logotypy_ue.jpg

Jordanów, dnia 28.06.2018 r.

IRG.271.1.4.2018

                                                                                                    

MIASTO JORDANÓW

Rynek 1

34-240 Jordanów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert na: Renowacja plant jordanowskich z budową siłowni plenerowej realizowanego z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.”

odbyło się w dniu 28.06.2018 r. o godz. 12:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 2 289 187,44 brutto,

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Cena oferty

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia

 

Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia

 

Warunki płatności

1.

Garden Designers Derkacz i Wspólnicy sp. jawna

Ul. Grenadierów 13/1

20-331 Lublin

3 684 997,61 zł

400 dni kalendarzowych

60 miesięcy

30 dni

2.

UNI-BUD Jacek Smoleń

Ul. Słomczyńskiego 2/35

31-234 Kraków

2 200 000,14 zł

400 dni kalendarzowych

96 miesięcy

30 dni