Jordanów, dnia 07.06.2018 r.

IRG.271.1.3.2018                                                                                                   

MIASTO JORDANÓW

Rynek 1

34-240 Jordanów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej przy ul. Generała Maczka w Jordanowie

 

odbyło się w dniu 07.06.2018 r. o godz. 12:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 255 500,00 brutto,

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Cena oferty

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia

 

Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia

 

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa

Inżynieryjnego

MACHNIK Sp. z o.o.

Mochnaczka Wyżna 118

33-380 Krynica – Zdrój

   244 282,19   brutto

   198 603,41   netto

31.07.2018

84 – m-ce

30 – dniowy termin płatności