Jordanów, dnia 27.07.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert
zapytanie ofertowe -  nr IRG.272.2.10.2022

na zadanie: Kretą ścieżką poprzez las o długości ok. 500 m na działkach ewid. nr 5292 w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego
Termin składania ofert: 26.07.2022 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 26.07.2020 r. o godz. 15.00

Lp.  Nazwa wykonawcy                                                  Cena oferty brutto zł                                

  1.    Agrotech Usługi Sprzętem Rolniczym                          22 500,00                                

Robert Zadora  
34-240 Jordanów  
ul. Generała Maczka 70A                                                                                                             

   Uwagi:
Podana cena nie spełnia wymogów prawidłowego złożenia oferty.
W cenie oferty nie zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

                                                                                      Cena oferty brutto zł

 2.  TS Bud Tomasz Stachulak                                                 95 940,00     
                                                   
34-480 Jabłonka
ul. Pogranicza 79

 
3.  MK Bud Sp. z o.o.                                                            188 805,00     
              
33-314 Łososina Dolna
Bilsko 282