Jordanów, 07.06.2022 r.

Uczestnicy zapytania ofertowego nr IRG.271.2.6.2022  z dnia 26.05.2022 r. pn. Wykonanie pochylni dla osób ze szczególnymi potrzebami przy budynku NZOZ „Przychodnia w Jordanowie”  

Uprzejmie informuję, iż na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 25.05.2022 r. pn. Wykonanie pochylni dla osób ze szczególnymi potrzebami przy budynku NZOZ „Przychodnia w Jordanowie”, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

Przedsiębiorstwo Budowlane „Master-Bruk” Stanisław Gancarczyk, Śleszowice 70, 34-210 Zembrzyce.

Ponadto w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła następująca oferta:

  1. NOWATOR Sp. z. o. o., 34-745 Spytkowice 722A

Dziękuje za udział w postępowaniu,

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski