Uczestnicy zapytania ofertowego z dnia 05.07.2021 r. znak: AGP.271.2.3.2021

pn. Zaprojektowanie oraz wykonanie muralu ściennego, który zostanie zlokalizowany na obiekcie położonym na terenie Miasta Jordanowa.

 

Uprzejmie informuję, iż na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 05.07.2021 r. na pn. pn. Zaprojektowanie oraz wykonanie muralu ściennego, który zostanie zlokalizowany na obiekcie położonym na terenie Miasta Jordanowa, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

Mateusz Rokicki Live Media Crew, ul. Kolorowa 9, 05-816 Michałowice

Ponadto w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

  1. Mariusz Brodowski Mgr Mors, os. Słoneczne 8/34;
  2. Krzysztof Kanturski Usługi Poligraficzne Reklamowe 3D Products, ul. Słonecznikowa 7/8, 30-213 Kraków;
  3. MED STORE Katarzyna Brudacka, os. Dywizjonu 303 5/161, 31-871 Kraków;
  4. CITY Sp. z o.o. – Sp. k., ul. Jugowicka 6A, 30-443 Kraków.

Dziękuje za udział w postępowaniu,

                                                                                              Burmistrz Miasta Jordanowa

                                                                                           Andrzej Malczewski