ogłoszenia i komunikaty

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu w związku z koniecznością wykonywania corocznych zabiegów odchwaszczających informuje o planowanych opryskach środkiem ochrony roślin Baldron 400SL w dniu  06-10.05.2024 r. oraz 13-17.05.2024 r. Oprysk będzie miał miejsce głównie wzdłuż torów stacyjnych linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i 99 Chabówka – Zakopane. Będą to stacje Osielec, Jordanów, Skawa, Chabówka na linii kolejowej 98 oraz stacja Raba Wyżna, Sieniawa, Lasek, Nowy Targ na linii kolejowej 99. Punktowo może być opryskiwany również tor pomiędzy stacjami Raba Wyżna – Sieniawa – Lasek (przed i za przejazdami kolejowymi na długości 100 m).

Prace będą wykonywane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zabieg zostanie wykonany w najbliższym sprzyjającym terminie.

Ponadto informujemy, że oprysk jest wykonywany z pojazdu szynowego na szerokość ok. 2 m dla strony prawej i lewej liczonych od osi toru.

Prace wykonywane będą przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników.

W załączeniu etykieta środka wraz z kartą charakterystyki.

Baldron_400_SL_-_etykieta_

BALDRON_400_SL_SDS_ver_3.1_PL.pdf

 

Uprzejmie informujemy,

iż w dniu jutrzejszym tj. 23.04.2024 r. (wtorek ), Urząd Miasta Jordanowa 

będzie czynny do godziny 13.45

Za utrudnienia przepraszamy


Black Candle Photocentric Deep Condolences Instagram Post 20240421 135808 0000

SE.0050.32.2024

ZARZĄDZENIE Nr 32/2024

BURMISTRZA MIASTA JORDANOWA z dnia 19.02.2024 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę  

                                                          

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.), Uchwały  Nr XLVIII/434/2024  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  29 stycznia  2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                                                                                                                                          Burmistrz Miasta Jordanowa

                                                                                                                                                                                                                 Andrzej Malczewski

 

załącznik nr 1 do zarządzenia 32/2024

ZARZĄDZENIE Nr 3/2024

BURMISTRZA MIASTA JORDANOWA

z dnia 05.01.2024 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu

nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem  

                                                          

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.),

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

  • 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia  

  • 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym. 

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Załączniki: