Wodociągi Jordanowskie, informują odbiorców, że w dniu 08.10.2019, z powodu awarii na sieci wodociągowej, wystąpiła czasowa przerwa w dostawie wody. Przewidywany termin usunięcia awarii: godzina 13:00. Wyłączeniem zostały objęte budynki przy ulicy Rynek. Za utrudnienia przepraszamy.