Dnia 6 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00,

 w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10, odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  
Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:    

    1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
    2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2022 rok w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
    3. Zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Jordanowa za rok 2022.
    4. Inne sprawy bieżące

Jordanów,  30.05.2023 r.