Informujemy, iż od dnia 06.06.2022 r. rozpoczną się audyty energetyczne wykonywane przez firmę DoekoGroup w ramach Klastra Energetycznego BRAMA PODHALA. Audyty będą przeprowadzane u osób, które zawarły wcześniej stosowną umowę. Audytor będzie posiadał do wglądu legitymację służbową oraz upoważnienie Burmistrza Miasta Jordanowa. W razie wątpliwości proszę dzwonić pod nr urzędu 182691725.