Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - 
Podinspektor ds. kadr, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Jordanowa.


Burmistrz Miasta Jordanowa unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze I etatu: podinspektor ds. kadr, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i archiwum zakładowego Urzędu Miasta Jordanowa. ogłoszonego Zarządzeniem nr 37/2022 w dniu 13.07.2022 r. z przyczyn organizacyjnych wynikających z art. 12.2 oraz 16 u.o.p.s  (Dz.U.2022.530) oraz § 5 Regulaminu Naboru Pracowników na Wolne Stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do zarządzenia  nr 32/2015 z 20 kwietnia 2015r.

 

                                                                                                 Burmistrz Miasta
Andrzej Malczewski

 Jordanów 17.08.2022r.