Wykaz kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor ds. kadr, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i archiwum zakładowego Urzędu Miasta Jordanowa.

1.  Agnieszka Grzybacz - zam. Jordanów
2.  Katarzyna Galas - zam. Toporzysko
3.  Sabina Lisowicz - zam. Ropa


 Burmistrz Miasta
Andrzej Malczewski