AGP.6721.2.2024                                                                        Jordanów, dnia 26.06.2024 r.      

 

OBWIESZCZENIE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta Jordanowa

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jordanowa Uchwały Nr  XLII/383/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta Jordanowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

            Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wskazanym na załącznikach graficznych do Uchwały Nr XLII/383/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta Jordanowa oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2024 r.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 19.07.2024 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jordanowa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Jordanowie znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://www.jordanow.pl/index.php/rodo

 

Do pobrania:

Obwieszczenie AGP.6721.2.2024.pdf