Miasto Jordanów laureatem tegorocznej edycji konkursu #ekoLIDERZY2019

w kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony przyrody lub edukacji ekologicznej

Od wielu lat Miasto Jordanów realizuje projekty, które mają istotny wpływ na środowisko pzryrodnicze. Realizując zadania i inwestycje przyjazne dla środowiska, korzystając przy tym z systemu finansowania ochrony środowiska, będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W 2018 roku Miasto Jordanów było beneficjentem m.in. pomocy  w zakresie edukacji ekologicznej.

Za realizację zadania w zakresie edukacji ekologicznej Miasto zostało nagrodzone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach organizowanego konkursu na ekolidera 2019. Okazaliśmy się najlepszą Gmina w kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony przyrody lub edukacji ekologicznej i otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na działania z zakresu ochrony środowiska. Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się 10.06.2019r. w Zakopanem.