Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. "Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jordanowie" przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jordanowie z siedzibą ul. Mickiewicza 1, 34-240 Jordanów, na podstawie art. 19A ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327 t.j.z późń.zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa w zakładce: organizacje pozarządowe- konkursy ofert.
Uwagi do oferty można zgłaszać na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2022 r. osobiście w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta, ul.Rynek 1, 34-240 Jordanów, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Burmistrz
Andrzej Malczewski


Do pobrania:
1. Formularz (rtf, 77KB)
2. oferta na realizację (pdf, 173KB)
3. ogłoszenie (pdf, 27KB)