Zarządzenie Nr 12/2022
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 24 lutego 2022 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022.

Do pobrania:

  1. zarządzenie (PDF, 503 KB)
  2. formularz oferty (docx, 53KB)