Biblioteka Miejska
ul. Piłsudskiego 25
34-240 Jordanów
tel. 18 26-75-106
www.biblioteka.jordanow.pl

 

Dyrektor: mgr Małgorzata Godyń

Biblioteka czynna jest w:
Poniedziałki 8:00-14:00
Wtorki 8:00-17:00
Środy 8:00-17:00
Czwartki 8:00-14:00
Piątki 8:00-17:00
Soboty 8:00-13:00  

Biblioteka działa w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Jordanowa Nr XI/112/2000 z dnia 26 kwietnia 2000r. Jest finansowana z budżetu Miasta, z dochodów własnych.

Biblioteka Miejska jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora. Biblioteka Miejska w Jordanowie mieści się przy ulicy Piłsudskiego 25.

Stan księgozbioru na 31.12.2018 r. wyniósł 24 783 woluminów. W 2018 r. zakupiono 737 książek o wartości 18.420,79 zł. Wypożyczono w 2018 r. 22.723 książki.

Wartość księgozbioru na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 216.403.96 zł

Wartość zakupu książek w 2018 r. wyniosła 18.420,79 zł, w tym:

  • ze środków własnych Biblioteki 13.299,79 zł - 489 wol.
  • ze środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury 5.090,00 zł - 217 wol.
  • z tytułu darowizn 31,00 zł - 31 wol.

Z księgozbioru skorzystało 1019 czytelników

Zbiory uzupełniają czasopisma prenumerowane przez  Bibliotekę. Z  czasopism można skorzystać na miejscu, bądź je wypożyczyć do domu.  W roku 2018 wypożyczono 476 egzemplarzy czasopism.

Biblioteka Miejska posiada 3  komputery z bezpłatnym dostępem do internetu, z którego korzystają mieszkańcy miasta, turyści, goście odwiedzający Bibliotekę. W 2018 r. z komputerów w czytelni skorzystały 864 osoby. Większość to dzieci i młodzież. 

Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym SOWA.

System pozwala na objęcie kompleksowe wszystkich procesów bibliotecznych. Do bazy bibliotecznej wprowadzony jest cały księgozbiór, zbiory  książkowe są okodowane.

Obok działalności statutowej Biblioteki – gromadzenia, opracowania i udostępniania księgozbioru, placówka prowadzi działalność kulturalną. Biblioteka w zakresie popularyzacji książki prowadzi następujące formy pracy: wystawy nowych książek jako forma informacji o książkach, promowanie najnowszych publikacji, mini konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, praca indywidualna z czytelnikiem (pomoc w wyszukiwaniu informacji ze słowników i encyklopedii, wyszukiwanie informacji w Internecie), współpraca z przedszkolami i szkołami, inicjowanie zainteresowania najmłodszych mieszkańców miasta tematyką czytelniczą, dowartościowanie i wyróżnianie młodych  czytelników korzystających regularnie z zasobów biblioteki, organizowanie spotkań autorskich i teatralnych w celu pobudzenia zainteresowania książką.

Biblioteka uczestniczy w rożnych akcjach i programach,  ''Książka na telefon'' –  to usługa dzięki, której książka jest  dostarczona osobom starszym, które nie mogą Biblioteki odwiedzić a chcą czytać.

Kącik wymiany książek – zbędne w domu  książki można przynieść i zostawić  w bibliotece lub wymienić na inne.

 

Zapraszamy na stronę internetową biblioteki: www.biblioteka.jordanow.pl.