W dniu 24 października 2019 r.  w Urzędzie Miasta Jordanowa odbyło się szkolenie dla nauczycieli i wychowawców: „Nowe media a cyberchoroby. Profilaktyka uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy” prowadzone przez Panią Katarzynę Kudybę, psychologa, pedagoga  z doświadczeniem zawodowym jako trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Szkolenie na temat współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży związanych
z korzystaniem z internetu zostało sfinansowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. Wzięło w nim udział 58 nauczycieli z  placówek oświatowych działających na terenie Miasta Jordanowa.