Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie

Kraków, 19 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

jak co roku, również teraz 9-10 czerwca 2018 r., Targi Ekonomii Społecznej spotkają się pod jednym niebem na płycie krakowskiego Rynku Głównego z Ogólnopolskimi Dniami Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko” i Festiwalem Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty.

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2015

Szanowni  Państwo,

w imieniu organizatora - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, zapraszam do udziału w konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2015, a także rozpowszechniania poniższych informacji wśród małopolskich podmiotów ekonomii społecznej.

Celem konkursu jest promocja organizacji pozarządowych, spółdzielni, spółek non profit - podmiotów, które swoje cele społeczne realizują m.in. dzięki działalności gospodarczej.

W konkursie nagradzamy też samorządy oraz „tradycyjny” biznes, który wspiera przedsięwzięcia społeczne.

Do udziału w konkursie zapraszamy:

zarejestrowane w województwie małopolskim:

 • organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie pracy,
 • spółki non profit,
 • a także wszystkie podmioty ekonomii społecznej,

które zapraszamy do składania rekomendacji dla samorządu i/lub przedsiębiorstwa wspierającego rozwój ekonomii społecznej w województwie małopolskim.

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

 1. Kategoria główna – Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2015.
 2. Kategoria – Debiut 2015
 3. Kategoria – Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce
 4. Kategoria – Przedsiębiorstwo wspierające rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce
 5. Kategoria – Nagroda publiczności

Pula nagród to 30 000 zł oraz nagrody rzeczowe. Na zgłoszenia czekamy do 4 maja 2015 r.

Szczegóły dot. konkursu znajdziecie Państwo TUTAJ

Regulamin oraz formularze aplikacji i rekomendacji dostępne są na stronie www.es.malopolska.pl w zakładce konkursy.

W razie pytań, proszę o kontakt.

Pozdrawiam serdecznie,

Joanna Sutuła
Koordynator Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej

tel.: +48 12 426 88 11

Małopolscy przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie swojej działalności.
Poniżej przedstawiamy informacje o najbliższych naborach wniosków.


Konkurs dla mikro i małych firm produkcyjnych z całej Polski – wsparcie w ramach tzw. dużego bonu.
Konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, skierowany tylko do mikro i małych (zatrudnienie do 49 pracowników) firm produkcyjnych (z całej Polski).
Przedsiębiorstwa mogą pozyskać do 50 tys. zł dofinansowania , na zakup usługi mającej na celu opracowaniu/znaczącym ulepszeniu nowego wyrobu lub technologii produkcji, albo opracowaniu nowego (przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem).

Aplikacje można składać do 21 kwietnia.
Więcej informacji:
http://www.parp.gov.pl/index/index/2258