Projekt pt. „Profesjonalne Rady Seniorów w woj. małopolskim”.

   W dniu 25 sierpnia 2016 r., o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się drugie spotkanie dla osób zainteresowanych powołaniem Rady Seniorów. Jest ono częścią projektu pt. „Profesjonalne Rady Seniorów w woj. małopolskim”, realizowanego przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak z Krakowa, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2016.

   Celem projektu jest podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego osób starszych i ich obecności w polityce lokalnej i regionalnej poprzez profesjonalizację aktywnych Rad Seniorów oraz inicjowaniu powstania Rad w miejscach, gdzie jeszcze one nie funkcjonują.

   Spotkanie animacyjne -Seniorskie Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego (SWOO), to podstawowe zajęcia dla seniorów, jako punkt wyjścia do dalszych etapów. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu partycypacji obywatelskiej oraz kompetencji społecznych powinny przyczynić się do skutecznego powstania w danej gminie Rady Seniorów.

Tematyka spotkania będzie dotyczyć m.in. poszerzenia takich zagadnień:

  • Lokalne mapowanie zasobów, diagnoza lokalna i sposoby rozwiązywania problemów.
  • Źródła informacji i metody ich wyszukiwania oraz planowanie strategiczne w praktyce.
  • Narzędzia dialogu obywatelskiego, konsultacje oraz formy współpracy JST i NGO.
  • Źródła finansowania, sposoby pozyskiwania środków, elementy wniosku i projektu.
  • Sposoby i formy zaangażowania społecznego seniorów (dobre praktyki, korzyści).
  • Inicjowanie i rozwój współpracy międzysektorowej i międzypokoleniowej.
 


Spotkanie będzie prowadzone  przez doświadczonych reprezentantów
 Rady Seniorów z woj. śląskiego, która w ciągu 5 lat swojej działalności osiągnęła znaczące sukcesy, m.in. zainicjowanie: budowy osiedla dla seniorów, budowy oddziału geriatrycznego, sieci klubów seniorów, wprowadzenia karty seniora, programów międzypokoleniowych, budowy wind i podjazdów w budynkach użyteczności publicznej oraz wielu innych rozwiązań przyczyniających się do podniesienia jakości życia osób starszych.