Banner BO

W tegorocznej odsłonie budżetu obywatelskiego łącznie oddano 696 głosów, z czego ważnych głosów oddano 686 głosów, nieważnych 10.

 Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

1. „Spacerowy szlak”. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi gminnej na działce  nr  5371/1  - 448 głosów

2. Oświetlenie stadionu sportowego I etap – 88 głosów

3. „JASKÓŁKA” miejscem spotkań, rekreacji, wypoczynku i aktywności jordanowskich seniorów oraz społeczności lokalnej – etap I roboty budowlano ziemne – 150 głosów

Zwycięskim projektem zostało zadanie „Spacerowy szlak”. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi gminnej na działce  nr  5371/1 

Koszt zadania: 60 000,00 zł.

Gratulujemy pomysłodawcy zwycięskiego projektu.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju naszego miasta i swojego najbliższego otoczenia. Dziękujemy wnioskodawcom, którzy proponowali projekty, zbierali podpisy, a później aktywnie namawiali mieszkańców do głosowania.
Podziękowania kierujemy w stronę członków zespołu koordynującego.