Budżet obywatelski na rok 2021

BO logo

Zadanie „Świetlica Dla Naszych Dzieci” realizowane w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynkowego wybrano Wykonawcę prac na wykonanie remontu/prac naprawczych świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r., ul. Kolejowa 7 w Jordanowie. Prace obejmują: wyrównanie i pomalowanie ścian, obróbkę słupów (filarów), zdrapanie lamperii i wykonaniu tynków mozaikowych, cyklinowanie i malowaniu parkietu, wymianę oświetlenia na energooszczędne, demontaż i montaż 18 opraw, położenie płytek na schodach oraz wykonanie barierki, zabudowa okien wewnętrznych oraz położeniu nakładek na parapety.

Planowany termin wykonania prac: od 29 czerwca do 17 sierpnia 2020r. Wykonawca prac: Paweł Daleki USŁUGI REMONTOWE. Koszt 42 170,00 zł.

Pozostałe elementy zamówienia będą realizowane odrębnym zamówieniem.

BO logo

Wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stan epidemii oraz liczne zakazy i regulacje wprowadzone przez organy administracji rządowej, uniemożliwiają realizację budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2021.

Burmistrz Miasta Jordanowa podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji przedmiotowych działań.

Decyzja ta podyktowana była tylko i wyłącznie chęcią zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa, których musimy przestrzegać w obecnym czasie.

Jak już większość mieszkańców naszego miasta wie, każdy zgłoszony projekt musi zawierać listę przynajmniej 15 głosów poparcia. W obecnej sytuacji próba zdobycia tylu podpisów to działanie niebezpieczne dla zdrowia nas i naszych najbliższych.

Z podobnym problemem spotkalibyśmy się w momencie podjęcia próby promowania Waszych pomysłów. Nie wszyscy mieszkańcy korzystają z internetu, czy mediów społecznościowych, dlatego co roku, po ogłoszeniu projektów poddanych pod głosowanie, zarówno projektodawcy jak i zespół Budżetu Obywatelskiego aktywnie promowali projekty również w kontaktach bezpośrednich z mieszkańcami, co w obecnej sytuacji nie jest możliwe. Również kampanie plakatowe nie przyniosłyby takiego skutku jak w poprzednich edycjach.

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam plany, ale nie martwcie się!

Ruszymy za rok.

Logo BO

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie mieszkańców miasta i pracowników urzedu zmianie ulega termin spotkania konsultacyjnego dotyczącego Regulaminu Budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2021. Nowy termin spotkania ustala się na dzień 11 maja 2020r. o godzinie 14.30 w Urzędzie Miasta Jordanowa. Z projektem Regulaminu można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa https://jordanow.pl oraz w Systemie konsultacji społecznych https://konsultacje.jordanow.pl.