Wodociągi Jordanowskie spółka z o.o.
ul. Nad Skawą 6a
34-240 Jordanów
NIP 552-172-14-14

adres do korespondencji
ul. Rynek 1
34-240 Jordanów
tel. 18 26 91 710