Program Moja woda

Od pierwszego lipca 2020r można aplikować w ramach programu "Moja Woda" po pieniądze na przydomową instalację do zatrzymywania wody. Chętni mogą otrzymać nawet do 5 tys. zł. Dzięki tym pieniądzom będzie można wybudować w pobliżu własnego domu instalację, która będzie zatrzymywała wodę opadową i roztopową.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na:  przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:

https://www.wfos.krakow.pl/nowy-program-moja-woda-100-milionow-zlotych-na-20-tysiecy-przydomowych-retencji/