Podejmowane są kolejne kroki w sprawie budowy gazociągu na terenie Miasta Jordanowa. W dniu 08.07.2020r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Insbud, z którą Polska Spółka Gazownictwa zawarła umowę na zaprojektowanie sieci gazowej. Pierwsza zawarta umowa dotyczyła ulic Malejowskiej, Zakopiańskiej, Piłsudskiego wraz z osiedlem Wrzosy. Uzgodnienia projektu i opiniowanie na tym obszarze dobiegają końca. Kolejna umowa obejmuje projekt sieci na ulicach Generała Maczka, Rynek, Mickiewicza, część ulicy Kolejowej i Banacha.  Przedstawiciele Firmy Insbud rozpoczynają prace terenowe na wyznaczonym obszarze, w celu ustalenia wstępnej koncepcji przebiegu sieci gazowej.

Zachęcamy mieszkańców do składania wniosków o przyłącz i współpracę z przedstawicielami firmy projektowej. Powyższe działania przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie Naszego Miasta.

Druki o wydanie warunków przyłączenia do sieci czy zawarcia umowy są do pobrania w Urzędzie Miasta Jordanowa (pok. Nr 7, tel. 182691725) lub na stronie internetowej https://www.psgaz.pl/

O dalszych postępach inwestycji będziemy informować na bieżąco.