Gaz w Jordanowie

Budowa gazociągu

Od początku lutego na terenie miasta Jordanowa trwa budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 110 mm w obrębie ulic: Zakopiańskiej, Piłsudskiego, Kopernika, Malejowskiej i os. Wrzosy. Prace prowadzone są na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. przez Firmę Handlowo Usługową "INSTBUD" z Nieznanowic i potrwają do końca maja. W wyniku realizacji tej inwestycji powstanie sześć kilometrów nowej sieci gazowej, do której będą mogli podłączać się nowi odbiorcy z w/w ulic.

Prace prowadzone będą zarówno metodą tradycyjną, jak i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii za pomocą przewiertów sterowanych oraz przepychów.Kolejny etap zakłada budowę ok 8,5 km sieci gazowej. Projekt przewiduję włączenie do istniejącej sieci gazu Łętownię, a następnie trasa projektowana wzdłuż ul. Generała Maczka, a także obejmuje część ul. Komunalnej, Spytka Jordana, Krasińskiego, Konopnickiej, Kopernika, Rynek, Mickiewicza i Banacha.

Przewidywany czas uzyskania pozwolenia na budowę (zakończenie prac projektowych) planowany jest na koniec 2022roku. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Miasto przystąpi do realizacji.

Podejmowane są kolejne kroki w sprawie budowy gazociągu na terenie Miasta Jordanowa. W dniu 08.07.2020r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Insbud, z którą Polska Spółka Gazownictwa zawarła umowę na zaprojektowanie sieci gazowej. Pierwsza zawarta umowa dotyczyła ulic Malejowskiej, Zakopiańskiej, Piłsudskiego wraz z osiedlem Wrzosy. Uzgodnienia projektu i opiniowanie na tym obszarze dobiegają końca. Kolejna umowa obejmuje projekt sieci na ulicach Generała Maczka, Rynek, Mickiewicza, część ulicy Kolejowej i Banacha.  Przedstawiciele Firmy Insbud rozpoczynają prace terenowe na wyznaczonym obszarze, w celu ustalenia wstępnej koncepcji przebiegu sieci gazowej.

Zachęcamy mieszkańców do składania wniosków o przyłącz i współpracę z przedstawicielami firmy projektowej. Powyższe działania przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie Naszego Miasta.

Druki o wydanie warunków przyłączenia do sieci czy zawarcia umowy są do pobrania w Urzędzie Miasta Jordanowa (pok. Nr 7, tel. 182691725) lub na stronie internetowej https://www.psgaz.pl/

O dalszych postępach inwestycji będziemy informować na bieżąco.

Gaz w Jordanowie ikona

Zgodnie z informacją od Polskiej Spółki Gazownictwa informujemy, że została zawarta umowa na projektowanie i budowę gazociągu na ulicy Generała Maczka od strony Łętowni z firmą INSTBUD Stanisław Boguta Sp.J. Firma Handlowo-Usługowa

Gaz w Jordanowie ikona

W dniu 25.11.2019r odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa w Krakowie oraz firmy wykonującej projekt sieci gazowej RS-PROJEKT. Podczas spotkania mieszkańcy mogli uzyskać informacje dotyczące zalet płynących z ogrzewania gazem ziemnym, relacji cenowej między gazem ziemnym a innymi mediami, ogólnych warunków przyłączenia do sieci gazowej a także kosztów wykonania przyłącza gazowego.