PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” - SPOTKANIE INFORMACYJNE

Burmistrz Miasta Jordanowa informuje,

że w dniu 17 PAŹDZIERNIKA 2018r. GODZ. 18:00

SALA WIDOWISKOWA DOMU STRAŻAKA (UL. MICKIEWICZA 1)

odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie Programu „Czyste powietrze”

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w w/w programie zapraszamy na spotkanie, na którym omówione zostaną warunki dofinansowania.

 

RZĄDOWY PROGRAM TERMOMODERNIZACYJNY „Czyste powietrze”

Rządowy Program Priorytetowy „CZYSTE POWIETRZE” to możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in. na: wymianę starego kotła grzewczego, docieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii.

Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki w ramach programu będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W ramach programu „Czyste powietrze” właściciele domów jednorodzinnych będą mogli otrzymać dotację i niskooprocentowaną pożyczkę (około 2,41 proc. w skali roku) - na termomodernizację, wymianę pieców, a także na zakup i instalację urządzeń produkujących energię ze źródeł odnawialnych: paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Program będzie realizowany przez 12 lat, z czego przez 10 lat będzie można składać wnioski. Budżet programu ma wynieść 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.
Wysokość i charakter wsparcia (ile dotacji, a ile pożyczki) będzie zależeć od dochodów wnioskodawcy. Im będą one wyższe, tym mniejszy udział dotacji w udzielonym wsparciu, a wyższy – pożyczki. W wyższych grupach dochodowych dotacja będzie po Nowym Roku zastąpiona ulgą podatkową.
Największa dotacja - do 90 % tzw. kwalifikowanych kosztów inwestycji - przewidziana będzie przy 600 zł miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Takie wsparcie będzie mogło być uzupełnione niskooprocentowaną pożyczką.
Kolejne progi to:
• 601-800 zł na osobę w rodzinie - dotacja do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, pożyczka - na pozostałe koszty inwestycji;
•  801 - 1000 zł na osobę - dotacja do 70 proc. plus pożyczka
• 1001 - 1200 zł na osobę - dotacja 60 proc. plus pożyczka
• 1201 - 1400 zł na osobę - dotacja do 50 proc. plus pożyczka
• 1401 - 1600 zł na osobę - dotacja do 40 proc. plus pożyczka
• Powyżej 1600 zł na osobę - dotacja do 30 proc. plus pożyczka

Wnioski – w formie elektronicznej bądź papierowej - przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 2.

Miasta Jordanowa informuje, że od dnia 18 października w Urzędzie Miejskim mieszkańcy Jordanowa będą mogli uzyskać pomoc przy składaniu wniosków o uzyskanie dofinansowania.