Podpisanie umowy dotacji PONE z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie

W dniu 2 października 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Miastem Jordanów w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018.

Miasto Jordanów realizuje zadanie pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Miasta Jordanowa poprzez modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji w kwocie 156.250,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 312.500,00 zł.

W ramach inwestycji wymienione zostanie 50 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły na paliwo stałe (ekogroszek, biomasa) oraz kotły olejowe co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 11.778,70 kg/rok. Kotły na paliwa stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biederman-Zaręba. W imieniu Miasta Jordanów umowę podpisała Pani Burmistrz Iwona Bilska  przy kontrasygnacie Pani Skarbnik – Dominiki Działowskiej.

02110027 02110036 02110040 02110042