KOMUNIKAT dotyczący przeniesienia niektórych stanowisk do innych pokoi

Urząd Miasta Jordanowa uprzejmie informuje, iż nastąpiła zamiana pokoi dla stanowisk:
- ewidencja ludności i dowody osobiste pokój nr 4,
- urząd stanu cywilnego pokój nr 4,
- gospodarka odpadami pokój nr 8 (nowy numer telefonu 18 26 91 712).

Dodatkowo informujemy, iż Wodociągi Jordanowskie spółka z o.o. ma siedzibę w pokoju nr 4a (tel. 18 26 91 710 oraz 18 26 91 724).