O G Ł O S Z E N I E

Dnia 20 marca 2018 r. /wtorek/ o godz. 15.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad pok. Nr 10

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpoznanie skargi mieszkańca z dnia 09.02.2018 r. na Burmistrza Miasta.
  3. Rozpoznanie skargi Stowarzyszenia na Burmistrza Miasta dot. zarzutu do sposobu publikacji artykułu w „Echu Jordanowa”.
  4. Kontrola podatków, czynszów i umorzeń za okres od 2013 r. do 2017 r. (w oparciu o dokumenty z posiedzeń Komisji Rewizyjnej, które dostępne są w Biurze Rady).
  5. Sprawy bieżące.

Jordanów, 13.03.2018 r.