O G Ł O S Z E N I E

Dnia 15 lutego 2018 r. /czwartek/ o godz. 15.00

odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej

w Urzędzie Miasta Jordanowa, sala obrad – pok. nr 10


Porządek obrad Komisji:


1.Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.Informacja na temat funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie w roku 2017.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
5.Rozpatrzenie wniosku grupy mieszkańców w sprawie zamiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Krasińskiego.
6.Inne sprawy bieżące.
Jordanów,  07.02.2018 r.