O G Ł O S Z E N I E

Dnia 5 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 15.30

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

XXXIV SESJA RADY MIASTA JORDANOWA,

na którą   z a p r a s z a m y mieszkańców

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na rok 2018.
  4. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 2.01.2018 r.